Dyskusje o kobiecym i męskim aspekcie rzeczywistości. O tym, czym jest dla nas boski porządek.